Yritysturvallisuuden hallinta on jatkuva prosessi, jossa analysoidaan muuttuvaa toimintaympäristöä ja löydetään parhaat turvallisuusratkaisut.

Yritysturvallisuudesta huolehtiminen ennakoi mahdollisimman tarkoin yrityksen sellaiset riskit, jotka toteutuessaan haittaavat vakavasti tai lamaannuttavat kokonaan yrityksen toiminnan. Riskien tunnistaminen ja valmiiden ratkaisumallien käyttöön ottaminen minimoi liiketoiminnalle syntyvät tappiot.

Turvallisuuden hallinta on neliportainen ohjelma, jolloin uhka- ja riskianalyysien kautta luodaan turvallisuudenhallintajärjestelmä, joka jalkautetaan jokapäiväiseen yritystoimintaan.